Skoleskibe
Tall Ships' Race, Århus d. 5. - 7. juli 2007
Kapsejlads for de store sejlskibe
 


Moesgård Vikingemarked

 


 

 

 

Vikingeskibe - oversigt

Skibene ved Tall Ships Race er delt op i klasserne A, B, C og D, hvor de største skibe og mest imponerende skibe er placeret i klasse A. Selvom skoleskibet Danmark ikke er det største af skibene, er det dog placeret i klasse A med de største skibe.

Udover de klassificerede skibe er der en række gæste-skibe og marine-fartøjer, som følger kapsejladsen helt eller delvist rundt i Østersøen.

Verdens største skib Sedov
Sedov, Murmansk, Rusland
4 mastet bark med stålskrog. 117,5 meter langt. Sejlareal: 4.150 m2
Søsat i 1921. Bygget på Friedr. Krupp A.G. Germaniawerft i Kiel i Tyskland. Ejer: Teknisk Universitet, Murmansk.
Foto: Tove Mikkelsen

Sedov er det absolut største skib som anløber Århus Havn under Tall Ships Race. Det er samtidig Verdens største skoleskib. Det er mere end en halv gang længere end Fregatten Jylland - og med det dobbelte sejlareal. Skibet Sedov fra Murmansk i Rusland har 120 elever og en fastansat besætning på 70 mand.

Sedov var oprindelig tysk og ejet af Carl Vinnen. Han gav det navnet Magdalene Vinnen - efter sin hustru. I 1936 solgte han skibet til Nordtysk Lloyd i Bremen, som omdøbte skibet til Kommodore Johnson. Det bevarede sin hidtidige funktion med godstransport men begyndte samtidig at fungere som skoleskib for et halvt hundrede elever. Under 2. verdenskrig sejlede det under den tyske marines flag i Østersøen.

Efter krigen overtog Sovjetunionen skibet som krigsskadeerstatning. Skibet fik navn efter den russiske polarforsker Georgy Sedov, og det fik sin nuværende funktion som skoleskib. Læs evt. mere om skibet dets hjemmeside.

Skibet Statsraad Lehmkuhl
Statsraad Lehmkuhl, Bergen, Norge
3 mastet bark. 98 meter langt (84,6 m. uden bovspyd). Sejlareal: 2.026 m2 Søsat 14. januar 1914. Bygget på Johann C. Tecklenborg AG, Bremerhaven-Geestemünder i Tyskland. Foto: Tove Mikkelsen

Norge er repræsenteret ved et andet af sejladsens helt store skibe. Statsraad Lehmkuhl var allerede fra starten bygget til at være skoleskib. Det blev bygget i 1914 i Tyskland og sejlede som skoleskib for den tyske handelsflåde under navnet Grossherzog Friedrich August.

Efter første verdenskrig overgik det til England som krigsskadeerstatning. I 1921 bragte Statsråd Kristofer D. Lehmkuhl dog skibet til Norge, hvor det sejlede som skoleskib fra 1923 og frem til 2. verdenskrig. Under krigen blev skibet atter overtaget af Tyskland, som omdøbte skibet til Westwärts.

Efter krigen overtog Norge det atter, og det blev døbt Statsraad Lehmkuhl og har siden sejlet som skoleskib med udgangspunkt i Bergen. I 1966 var det dog tæt på at blive solgt til udlandet, men skibsredder Hilmar Reksten reddede det og skænkede det til en selvstændig fond, som i dag driver skibet. Læs evt. mere på skibets hjemmeside.

Skoleskibet Danmark
Skoleskibet Danmark, Frederiksshavn, Danmark
3 mastet fuldrigger. 77 meter langt (59,8 m. uden bovspyd).
Sejlareal: 1.632 m2 Søsat 1933. Bygget på Nakskov Skibsværft. Foto: Tove Mikkelsen

Skoleskibet Danmark er bygget med ét formål: At være skoleskib på den sikrest mulige måde. Skibet er blev bygget som erstatning for det tidligere skoleskib København, som forsvandt sporløst under sejlads mellem Buenos Aires og Australien i 1928. København var et enormt skib - med fem master og et større sejlareal end det russiske skoleskib Sedov. Det tragiske forlis skabte megen tvivl, om nationen fortsat skulle have et sejlførende skoleskib, men A.P. Møller og statsminister Stauning var enige om, at skibet skulle erstattes, og skoleskibet Danmark blev resultatet.

Alt blev gjort for, at skibet blev så sikkert som muligt, og en ny katastrofe kunne undgås. Blandt andet sidder spanterne tættere end normalt for lignende skibe. Da 2. verdenskrig brød ud, befandt skibet sig USA, hvor det blev indtil krigens afslutning. Det sejlede som skoleskib for US Coast Guard, og amerikanerne blev så glade for skibet, at de besluttede selv at anskaffe sig et skoleskib efter krigen. Det gjorde de ved at beslaglægge et tysk skib som fik navnet Eagle. Efter krigen fik skoleskibet en heltemodtagelse i Købehavn og fik næsten status af nationalt symbol.

Skibet var tidligere officielt en del af den danske marine, men drives i dag af det maritime uddannelsescenter, Martec i Frederikshavn. En tidligere elev redigerer desuden en meget oplysende side om skibet.

Skoleskibet Dar Mlodziezy
Dar Mlodziezy, Gdynia, Polen
3 mastet fuldrigger i stål. 108,815 meter langt (79,4 m. uden bovspyd). Sejlareal: 3.015 m2 Søsat 4. marts 1981.
Bygget på Stocznia Gdanska (Danziger Werft) i Gdansk
Foto: Tove Mikkelsen

I modsætning til mange andre skibe, er det store polske skib Dar Mlodziezy ganske nyt. Det er bygget så sent som i 1981 som led i en serie af skoleskibe, som også omfatter de russiske skibe Pallada og Nadeshda fra Vladivostock, Mir fra Sankt Petersburg samt Druzhba fra Ukraine og skibet Khersones.

Skibets navn Dar Mlodziezy betyder "ungdommens gave" og hun er bygget som erstatning for det tidligere polske skoleskib Dar Pomorza som i dag ligger i skibets hjemhavn Gdynia som museumsskib.

Se evt. oversigten over øvrige deltagende skibe ved Tall Ships Race i Århus.